Wolność w obozie (1984)

Czesław Bielecki (jako Maciej Poleski) "Wolność w obozie" Wydawca: CDN, Warszawa 1984 (podziemne)

Fragment eseju "Wolność w obozie":

"Wyobraźmy sobie, że w ciągu najbliższego roku lub dwóch wykształca się układ międzynarodowy, na który od lat czekamy. Rosja ma związane ręce na Wschodzie w konflikcie z Chinami, Zachód nie daje się sfinlandyzować i nie podpisuje paktu o nieagresji, Niemcy — w zamian za szansę na zjednoczenie — gotowe są prowadzić twardą Ostpolitik. Lęk przed nową Wiosną Ludów skłania Rosję do zgody na stopniowe usamodzielnianie się krajów satelickich: Polski, Czechosłowacji i Węgier, których narody żądają niezawisłości równolegle z Ukrainą, Litwą i Białorusią. Niezależnie od tego jak oceniamy realność takiego układu sił w najbliższej przyszłości nikt trzeźwo myślący nie może go już dziś wykluczyć.

Trzy elementy porządku jałtańskiego, dotychczas bardzo trwałe, doznały ewolucji. Po pierwsze: układ dwubiegunowy USA - Sowiety zmienił się w pięciokąt: USA - Chiny - Japonia - Europa Zachodnia - Sowiety. Po drugie: nastąpiła konfrontacja zbrojna Chiny - ZSSR, której ani w Kambodży, ani w Wietnamie nie można sprowadzić do ram incydentów granicznych. Po trzecie: ruchy narodowe, opozycyjne, religijne i dysydenckie wewnątrz imperium sowieckiego nie słabną, a wręcz przeciwnie — stają się coraz silniejsze.

Nowa sytuacja nakłada na polski ruch niepodległościowy pilne zadanie wypracowania własnej polityki globalnej. Z tym wiąże się konieczność określenia taktyki politycznej w okresie przechodzenia od celów doraźnych do ostatecznych: suwerenności narodowej i społecznej".