Upomnienie obywatelskie podatników

PRACODAWCY POSŁÓW, SENATORÓW, RADY MINISTRÓW I WSZYSTKICH URZĘDNIKÓW RP

UPOMNIENIE OBYWATELSKIE PODATNIKÓW

Adres do korespondencji: [....do wiadomości adresatów....]

L.p. 001/UOP/2013 Warszawa, dnia .................................. 2013 roku

Posłanki i Posłowie
Sejm Rzeczypospolitej Polskiej
Senatorki i Senatorowie
Senat Rzeczypospolitej Polskiej
Wg rozdzielnika

Otwarte pismo służbowe

Szanowni Państwo, Posłanki i Posłowie, Senatorki i Senatorowie Rzeczypospolitej Polskiej,
mając na uwadze, że zostali Państwo wybrani w demokratycznych wyborach i wszyscy jesteście opłacani przez obywateli naszego kraju, bez względu na ich wybór lub na rezygnację z dokonania wyboru, przypominam o obowiązku przestrzegania złożonej przez Państwa przysięgi, którą pozwolę sobie przypomnieć:
„Uroczyście ślubuję rzetelnie i sumiennie wykonywać obowiązki wobec Narodu, strzec suwerenności i interesów państwa, czynić wszystko dla pomyślności Ojczyzny i dobra obywateli, przestrzegać Konstytucji i innych praw Rzeczypospolitej Polskiej.”
Panie Posłanki i Panów Posłów wzywam także do przestrzegania zasad etyki poselskiej, określonych uchwałą Sejmu RP z dnia 17 lipca 1998 roku.

Jako od przedstawicieli narodu, w którym obowiązują zwyczajowe i prawne normy postępowania, wymagam jako Państwa pracodawca:
a) Traktowania z szacunkiem godności każdego człowieka bez względu na jego poglądy polityczne, światopogląd, płeć, status materialny i rodzinny, orientację seksualną, kolor skóry, przynależność organizacyjną, przekonania religijne, pochodzenie, stan zdrowia czy wiek;
b) Wrażliwości i empatii społecznej, której wyrazem jest m.in. zarówno podejmowanie dyskusji na temat rozwiązań prawnych dotyczących wszystkich obywateli naszego kraju, jak i świadomość różnicy między statusem materialnym i prawnym posłów a większości społeczeństwa, która powinna skutkować niepodejmowaniem działań zmierzających do zwiększania tych różnic;
c) Zachowania podstawowych zasad kultury (co ściśle wiąże się z pkt a) ), za które w naszym społeczeństwie uważa się m.in. umiejętność słuchania rozmówcy, niemówienia z nim jednocześnie, nieobrażania go, używania w dyskursie merytorycznej argumentacji, a nie demagogii, i nieużywania słów mających na celu eskalację konfrontacji;
d) Posługiwania się poprawną polszczyzną zarówno w dyskursie publicznym, jak i w życiu prywatnym;
e) Niewypowiadania się publicznie (w tym głosowania) na tematy, o których nie ma się dostatecznej, a zwłaszcza żadnej, wiedzy - co można zakwalifikować także do pkt c);
f) Zachowania nieuwłaczającego zasadom dobrego smaku we wszelkich przejawach Państwa działalności i publicznej obecności;
g) Przestrzegania prawa, zasad zdrowego rozsądku oraz dobrej woli w stanowieniu prawa, swojej działalności publicznej i życiu prywatnym.

Powyższe wymagania są doprecyzowaniem warunków 4-letniej umowy o pracę, co nie byłoby konieczne z uwagi na przepisy i normy ogólne, obowiązujące każdego człowieka posiadającego obywatelstwo polskie, ale z powodu notorycznego łamania przez Państwa tych zasad jest niezbędne.

Jednocześnie, jako Państwa pracodawca, troszczący się o stan i rozwój kraju, w pierwszej kolejności wzywam do niezwłocznej weryfikacji przywilejów przysługujących polskim parlamentarzystom i członkom rządu, kosztów obsługi władzy ustawodawczej i wykonawczej związanych z tymi przywilejami i regulaminów pracy. Zlecam przygotowanie projektów nowych regulacji w tych obszarach, uwzględniających specyfikę Państwa pracy, która jest służbą publiczną.
Proszę też o przygotowanie zasad etyki senatorskiej oraz Rady Ministrów.
Oczekuję, że projekty zostaną mi przedstawione w okresie 3 miesięcy od daty dostarczenia do Państwa niniejszego wezwania.
W nawiązaniu do pkt e) wymagam, w ramach Państwa obowiązków pracowniczych, ciągłego pogłębiania swej wiedzy i umiejętności, co skutkować będzie poszerzaniem horyzontów i perspektywicznym myśleniem, a co za tym idzie, przyniesie niewymierne korzyści zarówno Państwu osobiście, jak i teraźniejszości oraz przyszłości państwa polskiego.
Konsekwencje niedopełnienia obowiązku wykonania polecenia służbowego są określone w Kodeksie Pracy. Przypominam, że są Państwo obywatelami Rzeczypospolitej Polskiej, demokratycznego państwa prawa.
Jeśli uważają Państwo powyższe wymogi za wygórowane, uprzejmie informuję, że w każdej chwili możecie Państwo zmienić miejsce pracy.

Z należnym poważaniem

Ewa Borguńska
obywatelka Rzeczypospolitej Polskiej
podatnik od 1984 roku

oraz

2. Elżbieta Bisch, obywatelka Rzeczypospolitej Polskiej, przedsiębiorca, podatnik od roku 1982;
3. Maria Cielecka, obywatelka Rzeczypospolitej Polskiej, podatnik od 1979 roku;.
4. Magdalena Dąbrowska, obywatelka Rzeczypospolitej Polskiej, przedsiębiorca, podatnik od 2002 roku;
5. Anna E. Dziedzic, obywatelka Rzeczypospolitej Polskiej, PR manager, podatnik od 2003 roku;
6. Anna Granit-Młynarska, obywatelka Rzeczypospolitej Polskiej, archiwista, podatnik od 1982 roku;
7. Andrzej Grembowicz, obywatel Rzeczypospolitej Polskiej, scenarzysta, podatnik od 1982 roku;
8. Dorota Hawliczek, obywatelka Rzeczypospolitej Polskiej, członek zarządu, mama, podatnik od 1995 roku;
9. Michał Hawliczek, obywatel Rzeczypospolitej Polskiej, tata od 1995 roku;
10. Leszek Jampolski, obywatel Rzeczypospolitej Polskiej, artysta plastyk, płatnik podatków od 1983 roku;
11. Janina Jankowska, obywatelka Rzeczypospolitej Polskiej, dziennikarka, podatnik od 1970 roku;
12. Janina Kalicińska, obywatelka Rzeczypospolitej Polskiej, emerytka, podatnik od 1968 roku;
13. Karolina Kalicińska-Mendyk, obywatelka Rzeczypospolitej Polskiej, redaktorka, podatnik od 1993;
14. Małgorzata Kalicińska, obywatelka Rzeczypospolitej Polskiej, mama, babcia, obecnie pisarka, podatnik od 1980 roku;
15. Mirosław Kaliciński, obywatel Rzeczypospolitej Polskiej, emeryt, podatnik od 1970 roku;
16. Ewa Karasińska, obywatelka Rzeczypospolitej Polskiej, stewardessa pokładowa, podatnik od 1989 roku;
17. Janusz Kijowski, obywatel Rzeczypospolitej Polskiej, reżyser filmowy i teatralny, podatnik od 1972 roku;
18. Marcin Korneluk, obywatel Rzeczypospolitej Polskiej, reżyser, scenarzysta, podatnik od 1991 roku;
19. Małgorzata Kowalska, obywatelka Rzeczypospolitej Polskiej, podatnik od 1981 roku;
20. Mariusz Krzempek, obywatel Rzeczypospolitej Polskiej, podatnik od 1994 roku;
21. Maria Łeszyk, obywatel Rzeczypospolitej Polskiej, nauczyciel-emeryt, podatnik od 1976 roku;
22. Marek Łochwicki, obywatel Rzeczypospolitej Polskiej, producent filmowy, podatnik od 1968 roku;
23. Andrzej Mańkowski, obywatel Rzeczypospolitej Polskiej, reżyser i producent filmowy, podatnik od 1989 roku roku;
24. Adam Mendyk, obywatel Rzeczypospolitej Polskiej, grafik, montażysta, podatnik od 1993 roku;
25. Aleksandra Męcińska, obywatelka Rzeczypospolitej Polskiej, podatnik od 1993 roku
26. Paweł Męciński, obywatel RP, podatnik od 1995;
27. Dariusz Młynarski, obywatel Rzeczypospolitej Polskiej, ekonomista, podatnik od 1977 roku;
28. Bożena Modras, obywatelka Rzeczypospolitej Polskiej, podatnik od 1992 roku;
29. Ilona Olesińska, obywatelka Rzeczypospolitej Polskiej, analityk prasowy, podatnik od 1980 roku;
30. Anna Pasikowska, obywatelka Rzeczypospolitej Polskiej, wolny zawód, mama, podatnik;
31. Klementyna Pławska, obywatelka Rzeczypospolitej Polskiej, mama trójki dzieci, podatnik od 1993;
32. Antonina Rogala, obywatelka Rzeczypospolitej Polskiej, podatnik od 2005 roku;
33. Dorota Roszkowska, obywatelka Rzeczypospolitej Polskiej, producentka filmowa, podatniczka od 1997;
34. Irena Różalska, obywatelka Rzeczypospolitej Polskiej, emerytka, podatnik od 1968 roku;
35. Marcin Różalski, obywatel Rzeczypospolitej Polskiej, własna działalność gospodarcza, podatnik od 1994;
36. Włodzimierz Różalski, obywatel Rzeczypospolitej Polskiej, emeryt, podatnik od 1968;
37. Anna Rybkowska, obywatelka Rzeczypospolitej Polskiej, mama czwórki dzieci, w tym trojga już dorosłych obywateli, wolny zawód;
38. Małgorzata Sandecka, obywatelka Rzeczypospolitej Polskiej, prywatna firma, podatnik od 1993 roku;
39. Aneta Sapilak, obywatelka Rzeczypospolitej Polskiej, podatnik od 1989 roku;
40. Piotr Sapilak, obywatel Rzeczypospolitej Polskiej, podatnik od 1991 roku;
41. Magda Sendecka, obywatelka Rzeczypospolitej Polskiej, dziennikarka filmowa, psychoterapeutka, mama, podatnik od 1984 roku;
42. Katarzyna Skorupska, obywatelka Rzeczypospolitej Polskiej, dziennikarka filmowa, mama, podatnik od 1992 roku;
43. Ewa Sośnicka – Wojciechowska, obywatel Rzeczypospolitej Polskiej, muzyk, dziennikarka, podatnik od 1973 roku;
44. Magdalena Szwechowicz, obywatelka Rzeczypospolitej Polskiej, obecnie rolnik, podatnik od 1993 roku;
45. Grażyna Szymańska, obywatelka Rzeczypospolitej Polskiej; własna działalność gospodarcza, matka kolejnych dwóch obywatelek, podatnik od 1994;
46. Jerzy Tkaczyk, obywatel Rzeczypospolitej Polskiej, muzyk, podatnik od czasu wprowadzenia podatków;
47. Ewa Wilewska, obywatelka Rzeczypospolitej Polskiej, pedagog, płatnik podatków od 1978 roku;
48. Sandra Wilk, obywatelka Rzeczypospolitej Polskiej, dziennikarz, podatnik od 1994 roku;
49. Maciej Wojtyszko, obywatel Rzeczypospolitej Polskiej, podatnik od 1975 roku;
50. Anna Wróblewska, obywatelka Rzeczypospolitej Polskiej, dziennikarz, wykładowca akademicki, podatnik od 1991 roku;

51. Ewa Rajkowska, obywatelka Rzeczypospolitej Polskiej, ekonomia i finanse, podatnik od 1971 roku;
52. Mariola Zaczyńska, obywatelka Rzeczypospolitej Polskiej, dziennikarka, pisarka, podatnik
od 1989 roku;
53. Katarzyna Chmielewska, obywatelka Rzeczypospolitej Polskiej, technik ogrodnik, sprzedawca, podatnik od 1983 roku;
54. Monika Mirowska, obywatelka Rzeczypospolitej Polskiej, charakteryzator, podatnikiem jestem od roku 1987;
55. Aleksander Wańkowski, obywatel Rzeczypospolitej Polskiej, rekwizytor, współpraca scenograficzna, podatnik od 1971 roku;
56. Anna Barbara Biczyk, obywatelka Rzeczypospolitej Polskiej; plastyk, bibliotekarz, animator kultury, poetka, podatnik od 1977 roku;
57. Piotr Zubala, obywatel Rzeczypospolitej Polskiej, podatnik od 1985 roku, przedsiębiorca od 1992;
58. Maria Ulatowska, obywatelka Rzeczypospolitej Polskiej, pisarka, podatnik od 1966 roku;
59. Mieczysław Bartłomiej Vogt, obywatel Rzeczypospolitej Polskiej, reżyser filmowy, dokumentalista, płatnik podatków co najmniej od r. 1985;
60. Aleksandra Ciechomska - Smereczyńska, obywatelstwo Rzeczypospolitej Polskiej, niezależny konsultant biznesu, mama niepełnosprawnego dziecka, podatnik od 1992 roku;
61. Rafał Samborski, obywatel Rzeczypospolitej Polskiej, reżyser, montażysta, scenarzysta, podatnik od 1991 roku;
62. Alicja Turowska, obywatelka Rzeczypospolitej Polskiej, PR, podatnik od 1992 roku;
63. Andrzej Marek Drążewski, obywatel Rzeczypospolitej Polskiej, reżyser filmowy, podatnik od 1969 roku;
64. Agnieszka Bielecka, obywatelka Rzeczypospolitej Polskiej, politolog, podatnik od 1993 roku;
65. Ewa Biernacka, obywatelka Rzeczypospolitej Polskiej, podatnik od 1991 roku;
66. Agata Tomala, obywatelka Rzeczypospolitej Polskiej, pedagog, podatnik od 1991 roku;
67. Barbara Benczkowska, obywatelka Rzeczypospolitej Polskiej, ekonomista, obecnie emerytka (troje wnucząt), podatnik od początku wprowadzenia podatków;
68. Andrzej Dąbrowski, obywatel Rzeczypospolitej Polskiej, rolnik, działacz społeczny, podatnik od lat 70-tych;
69. Marta Łyżwińska, obywatelka Rzeczypospolitej Polskiej, nauczycielka, podatnik od roku 1997;
70. Piotr Łyżwiński, obywatel Rzeczypospolitej Polskiej, mechanik, podatnik od 1986 roku;
71. Hanna Lis, obywatelka Rzeczypospolitej Polskiej, dziennikarz, podatnik od 1993 roku;
72. Lidia Matuszewska, obywatelka Rzeczypospolitej Polskiej, podatnik od 1985 roku;
73. Dorota Sobolew, obywatelka Rzeczypospolitej Polskiej, zarządca nieruchomości, matka, podatnik od 1989 roku;
74. Marzena Olesińska, obywatelka Rzeczypospolitej Polskiej, animator, podatnik od 2006 roku;
75. Tomasz Olesiński, obywatel Rzeczypospolitej Polskiej, menager, podatnik od 2006 roku;
76. Teresa Matwiejuk obywatelka, Rzeczypospolitej Polskiej, położna, emerytka, podatnik odkąd wprowadzono podatki;
77. Mariusz Woźniak, obywatel Rzeczypospolitej Polskiej, IT Manager, podatnik od 1989 roku;
78. Maciej Lipiński, obywatel Rzeczypospolitej Polskiej, wolny zawód, podatnik od 1990 roku;
79. Katarzyna Lipińska, obywatelka Rzeczypospolitej Polskiej, pedagog specjalny, nauczyciel wychowania przedszkolnego, podatnik od 1994 roku;
80. Maria Deskur, obywatelka Rzeczypospolitej Polskiej, podatnik od 1980 roku;
81. Czesław Bielecki, obywatel Rzeczypospolitej Polskiej, architekt, podatnik od 1974 roku;
82. Paweł J. Kuczyński, obywatel Rzeczypospolitej Polskiej, podatnik, własna działalność gospodarcza od 2009 roku;
83. Małgorzata Imielska, obywatelka Rzeczypospolitej Polskiej, reżyser, scenarzysta, płatnik podatków od 1989 roku;
84. Piotr Kobylański, obywatel RP, własna działalność gospodarcza, ojciec, podatnik od 1993 r.;
85. Małgorzata Przedpełska–Bieniek, obywatelka Rzeczypospolitej Polskiej, reżyser dźwięku, konsultant muzyczny, podatnik od 1 stycznia 1977 r.;
86. Agnieszka Rataj, obywatelka Rzeczypospolitej Polskiej, dziennikarka, podatnik od 1996 roku;
87. Katarzyna Bedryj, obywatelka Rzeczypospolitej Polskiej, studentka, podatnik;
88. Katarzyna Czarnecka, obywatelka Rzeczypospolitej Polskiej, podatnik od początku lat 90-tych;
89. Elżbieta Laber, Instruktorka Tańca, obywatelka Rzeczypospolitej Polskiej, płacę podatki od 2005;
90. Łukasz Wilma, obywatel Rzeczypospolitej Polskiej, tancerz-choreograf, podatnik od 2009 roku;
91. Igor Kryszyłowicz, obywatel Rzeczypospolitej Polskiej, tancerz baletu/ choreograf/ wykładowca uczelniany, płatnik podatków od 1991 roku;
92. Michał Jerzy de Laurans , obywatel Rzeczypospolitej Polskiej, elektronik, podatnik od 1992 roku;
93. Lidia Surówka, obywatelka Rzeczypospolitej Polskiej, nauczyciel, podatnik od 1992 roku;
94. Daria Świecka, obywatelka Rzeczpospolitej Polskiej, lekarz, podatnik od 2012 roku;
95. Marek Nowowiejski, producent filmowy i telewizyjny, obywatel Rzeczypospolitej Polskiej, podatnik od roku 1981;
96. Tadeusz Karasiński, obywatel Rzeczypospolitej Polskiej, muzyk, płatnik podatków od 1979 roku;
97. Mariusz Antolak, obywatel Rzeczypospolitej Polskiej, nauczyciel akademicki, podatnik od 2006 roku;
98. Paweł Partyka, obywatel Rzeczypospolitej Polskiej, freelancer od 2013 roku;
99. Wanda Winczaruk, obywatelka Rzeczypospolitej Polskiej, doradca zawodowy, podatnik od 1972 roku; matka dwojga dorosłych podatników;
100. Edyta Sobotka, obywatelka Rzeczypospolitej Polskiej, ekonomistka, podatnik od 2002 roku;
101. Adam Bożewicz, obywatelka Rzeczypospolitej Polskiej, farmaceuta, podatnik od 1995 roku;
102. Iwona Sztucka, obywatelka Rzeczypospolitej Polskiej, muzyk, podatnik od 2004 r.;
103. Bartosz Janoś, obywatelka Rzeczypospolitej Polskiej, Informatyk
104. Joanna Lorenc, obywatelka Rzeczypospolitej Polskiej, animator czasu wolnego, członek Stowarzyszenia Połczyńskie Innowacje Kulturalne, podatnik od 2001roku;
105. Jolanta Karasińska, obywatelka Rzeczypospolitej Polskiej, muzyk, podatnik od 1984 r.;
106. Agata Adamowicz, obywatelka RP, nauczyciel j.angielskiego/animator
kultury, podatnik od 2005 roku;
107. Joanna Kwiecińska, obywatelka Rzeczypospolitej Polskiej, przedsiębiorca, mama, podatnik od 2007 roku;
108. Irena Gruca-Rozbicka, obywatelka Rzeczpospolitej, wydawca, dziennikarka, podatnik;
109. Mariusz Frukacz, obywatel Rzeczyposp​olitej Polskiej, wykładowca akademicki​/ pracownik naukowy, podatnik od 2004 roku;
110. Marta Reszko, obywatelka Rzeczpospolitej Polskiej, przedsiębiorca, podatnik od 2007 roku;
111. Maja Szmidt, obywatelka Rzeczypospolitej Polskiej, grafik, od 1992 płatnik podatków;
112. Barbara Dominiak, obywatelka Rzeczypospolitej Polskiej, muzyk/nauczyciel/ wykładowca akademicki, podatnik od 2005 r;
113. Barbara Mieszkalska, obywatelka Rzeczypospolitej Polskiej, pedagog, artysta, podatnik od 2004 roku;
114. Paulina Maksymowicz, obywatelka Rzeczypospolitej Polskiej, tłumacz, socjolog, podatnik od 2000 roku;
115. Iwona Piechocka, obywatelka Rzeczypospolitej Polskiej, grafik, podatnik od 1994 roku;
116. Miłosz Rynarzewski, obywatel Rzeczypospolitej Polskiej, przedsiębiorca, podatnik od 1996 roku;
117. Marek Żurawski,obywatel Rzeczypospolitej Polskiej, kompozytor, podatnik od1983 r.;
118. Krzysztof Makowski obywatel Rzeczypospolitej Polskiej, bezrobotny, podatnik od 1971 roku;
119. Jarosław Bielenia, obywatel Rzeczypospolitej Polskiej, grafik, muzyk, podatnik od 1985 roku;
120. Adam Ślesicki, obywatel Rzeczypospolitej Polskiej, producent filmowy, tata, podatnik od 1996 roku;
121. Katarzyna Ślesicka, obywatelka Rzeczypospolitej Polskiej, producent filmowy, mama, podatnik od 1994 roku;
122. Sylwester Biraga, obywatel Rzeczypospolitej Polskiej, podatnik od 1991 roku;
123. Filip Siejka, obywatel Rzeczypospolitej Polskiej, wolny zawód - artysta muzyk, kompozytor, instrumentalista, płacę podatki od 1993 roku;
124. Maciej Wojtasiewicz, obywatel Rzeczypospolitej Polskiej, zawód podatnik (technik-mechanik), rok rozpoczęcia płacenia podatków 1983;
125. Leszek Wiśniewski, obywatel Rzeczypospolitej Polskiej, prywatny przedsiębiorca i pracodawca dla 8 osób, ojciec trójki podatników;
126. Maria Rudy, obywatelka RP, konserwator zabytków, wykładowca akademicki, podatnik od 1989 r.;
127. Marta Zawadzka, obywatelka Rzeczypospolitej Polskiej, tancerka/ muzyk/ choreograf/ pedagog, podatnik od 1996 roku;
128. Piotr Stec, obywatel Rzeczypospolitej Polskiej, menadżer kultury, trener, podatnik od 2003 r.;
129. Adam Łagowski, obywatel Rzeczypospolitej Polskiej, mechanik, tata, podatnik od 1986 roku;
130. Józef Łajewski, obywatel Rzeczypospolitej Polskiej, zatrudniony od 1970 roku, aktualnie emeryt;
131. Urszula Szczepańska, obywatelka Rzeczypospolitej Polskiej, emerytka, podatnik od 1973 roku;
132. Danuta Bocheńska, obywatelka RP, emerytowany wykładowca akademicki, podatnik od 1976 roku;
133. Ryszard Ciągadlak, obywatel Rzeczypospolitej Polskiej, inżynier, podatnik od 1975 roku;
134. Halszka Lorenc, obywatelka Rzeczypospolitej Polskiej, plastyk, podatnik;
135. Irena Lemańska, obywatelka RP, emerytka, podatnik od 1969r.;
136. Łucja Barejko - obywatelka Rzeczypospolitej Polskiej, podatnik od 1967 roku emerytka;
137. Józef Skotnicki, obywatel Rzeczypospolitej Polskiej, emeryt, podatnik od 1967r.;
138. Agata Malarska-Madura, obywatel Rzeczypospolitej Polskiej, prawnik, podatnik od 1997 roku;
139. Anna Wańtuch, obywatelka Rzeczypospolitej Polskiej, tancerz, właścicielka kawiarni, podatnik od 2006 roku;
140. Zbigniew Charzyński, obywatel Rzeczypospolitej Polskiej, emeryt, podatnik od czasu wprowadzenia podatków;
141. Tomasz Graczyk, obywatel Rzeczypospolitej Polskiej, starszy wykładowca państwowej uczelni wyższej, podatnik od 2008 roku;
142. Franciszek Koźlak, obywatel Rzeczypospolitej Polskiej, podatnik od 1966 roku, technik mechanik;
143. Ewa Lichaczewska, obywatelka Rzeczypospolitej Polskiej, bezrobotna od 2009r., jestem podatnikiem od 1982r.

(lista podpisów z dnia 07.02.13 godz. 19.45)