Architekt

Kluczem do prawdziwego sukcesu jest poszukiwanie piękna, urody rzeczy. To jest główna funkcja architektury, jej mamy służyć. Architekt, który nie ma dość dumy i dość pokory, żeby zrozumieć istotę piękna i dążyć do tworzenia rzeczy pięknych, powinien zmienić zawód (Więcej niż architektura. Pochwała eklektyzmu)

Urodził się w Warszawie w 1948 roku. Absolwent Politechniki Warszawskiej (1973) i doktor Politechniki Krakowskiej (1997). Mówi po angielsku, francusku i rosyjsku. Zajmuje się projektowaniem architektoniczno-budowlanym i planowaniem przestrzennym w istniejącej od 1984 r. pracowni DIM'84. Dom i Miasto".

Posiada także uprawnienia do projektowania i nadzorowania prac w obiektach zabytkowych. Zdobywał praktykę zawodową we Francji, Izraelu i Niemczech. Gościnnie wykładał na temat architektury i urbanistyki w Warszawie, Łodzi, Berlinie, Londynie, Montrealu, Filadelfii, Sydney i Melbourne.

Najważniejsze projekty na www.dim.com.pl.