Mały demokrata (1990)

Autor: Czesław Bielecki (psedudonim: Maciej Poleski)

"Mały demokrata jest samouczkiem pomocnym tym, którzy wolą niższą niepodległość niż wyższą podległość. Decydując się na kandydowanie w wyborach do samorządu terytorialnego musisz sobie powiedzieć jak chcesz rządzić w swojej małej ojczyźnie. Musisz porzucić bliskie każdemu Polakowi wzniosłe idee dla rozwiązywania problemów już na poziomie faktów, a nie haseł.

Podobnie obywatel obudzony o dwunastej w nocy i zapytany, co to jest demokracja, może dać tylko odpowiedź: — To jest taki system, w którym nie budzi się mnie w środku nocy, żeby odwołać się do władzy ludu! Chcąc odbudować demokrację lokalną, w końcu wieku, w środku Europy, zapomnijmy o etykietkach. Szukajmy ludzi z dobrymi pomysłami politycznymi, pomysłami działania tu i teraz.

Demokracja nie jest aspiryną na sowiecką grypę. Sens wyborów, które przed nami stoją polega na znalezieniu ludzi, którzy głoszonym programem, niezafałszowaną biografią i gotowością poddania się kontroli społecznej gwarantują demokrację.

Musimy zmierzać do niej jak Tocqueville: "odważnie, bez wahania, bez entuzjazmu i, mam nadzieję, bez słabości”.

Wydawnictwo: Porozumienie Ponad Podziałami, 1990.